Sklo je možné realizovat jako odlitek do sádrové formy, přesným litím přes voskový vytavitelný model.

Jako vsázku a třeba i několikadenní tavbou v peci.