Fotopolymer, technologie DLP

(Digital light projection, zhmotnění tekutiny do pevného skupenství pomocí světla - UV záření 400mW)

Vrstvení obvykle 0,05mm, pro detailnějšímodely 0,025mm a pro velmi přesné modely 0,015mm

Vyniká nad všemi ostatními technologiemi především dokonalostí povrchu již z 3Dtisku.